13 km na południowy wschód od Krempnej, nad brzegami potoku Wilsznia leży wieś Olchowiec. Przez dwa dni, co roku tętni życiem, skupia miłośników kultury łemkowskiej- odbywa się tam Kermesz .

 

Wioska leży w samym centrum chronionych obszarów przyrody Beskidu Niskiego, zaś fakt ten ma swoje wady i zalety, o czym warto pamiętać szczególne teraz, gdy zakończono pracę nad Planem Ochrony Magurskiego Parku Narodowego. Plan ma obowiązywać przez następne 20 lat. W poniedziałek 1 lutego w Olchowcu odbyło się Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców wsi. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminy Dukla na czele z Burmistrzem Panem Andrzejem Bytnarem.

 

Na zaproszenie organizatorów w zebraniu uczestniczyli przedstawiciele naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Gospodarstw Ekologicznych Eko Wisłoka z Krempnej oraz Zespołu Społecznego reprezentującego mieszkańców Krempnej. Zebranie było pokłosiem spotkania mieszkańców gminy Krempna z Posłem na Sejm RP Panem Bogdanem Rzońcą i Dyrekcją Magurskiego Parku Narodowego na temat Planu Ochrony Parku. Kilku mieszkańców Olchowca uczestniczyło w tym spotkaniu. Usłyszeli tam od Dyrektora Parku Pana Andrzeja Czaderny , że prace nad planem zostały zakończone. Mieszkańcy byli oburzeni, mieli pretensje do władz gminy,  że nikt z nimi nie rozmawiał i niczego z nimi nie uzgodnił, stawiając ich przed faktem dokonanym. Sekretarz Gminy Pani Halina Cycak mówiła, że gmina także nie była informowana i była bardzo zdziwiona, że prace nad planami dobiegły końca. Zgromadzeni mieszkańcy wyrażali wiele zastrzeżeń, mówili, że wiele zapisów, jakie znalazły się w Planie, jest dla nich nie do przyjęcia Najwięcej kontrowersji wzbudzały korytarze migracyjne dla zwierząt i planowana dwustumetrowa strefa wolna od zabudowy o szerokości do 200 m od granic Magurskiego Parku Narodowego. Wiele emocji budził fakt, że odrzucono większość wniosków, które wpłynęły od mieszkańców.

 Burmistrz po wysłuchaniu zastrzeżeń mieszkańców Olchowca, co do planów ochrony Parku wyraził niepokój i zapewnił ich o dalszej współpracy w tej sprawie. Podziękował nam za zaangażowanie i udział w zebraniu. Doceniając to, co robimy zaprosił wstępnie naszych przedstawicieli na Sesję Rady Gminy Dukla, na której będzie omawiana kwestia Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego.

 

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
Ograniczenie Rozszerzeń Dozwolone rozszerzenia plików: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3

    Biorą udział w konwersacji