Stowarzyszenie Rozwoju na Rzecz Gminy Krempna zainaugurowało zajęcia w ramach projektu „Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji w gminie Krempna” Jego podstawę stanowi założenie, że dobra współpraca przekłada się na korzyści dla całej społeczności lokalnej.

 

 

 

 

                Celem zajęć było zapoznanie z założeniami programu, zintegrowanie uczestników, poznanie ich zainteresowań, uzdolnień i temperamentu. Powstało 6 grup warsztatowych, w których uczestniczy 66 osób.

 

         

               Głównym i najważniejszym celem projektu będzie aktywizacja i integracja lokalnej społeczności gminy Krempna. Założenia projektu będą realizowane w formule oddolnych  inicjatyw społecznych i, angażujących mieszkańców gminy Krempna w działania na rzecz wspólnego dobra i realizacji wspólnych celów.

 

 

Następne spotkania odbędą się w niedzielę 17 lipca.

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
Ograniczenie Rozszerzeń Dozwolone rozszerzenia plików: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3

    Biorą udział w konwersacji