Nie tylko dla rolników

 W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające przekazanie w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Ich wypłata rozpoczęła się 16 października i potrwa do 30    listopada 2015 r. Do 30.10.2015 r. ARiMR przekazała na konta bankowe 740 tys. rolników 1,25 mld zł w ramach wypłat tych zaliczek. Szacuje  się, że płatności zaliczkowe otrzyma ok. 82% rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie w roku 2015. Z terenu  województwa podkarpackiego zaliczkową formą płatności bezpośrednich objętych zostanie ok. 87 tys. beneficjentów     wnioskujących o płatności bezpośrednie na terenie naszego województwa. Zaliczki przyznawane są z urzędu (nie jest potrzebny   dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju. Rolnikom nie będą wydawane decyzje w sprawie przyznawania płatności  zaliczkowych, informacja o kwocie zaliczki będzie podawana w tytule przelewu zaliczki na poczet płatności bezpośrednich.

Pakiet dla indywidualnych rolników i właścicieli, dzierżawców gospodarstw rolnych. Pozwala łatwo zarządzać pieniędzmi i oszczędzać na atrakcyjnych warunkach.

Przed uruchomieniem kolejnej transzy środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rynek rolny wstrzymuje oddech. Ten czas wykorzystują firmy, które umiejętnie dostosowują się do ciągle rosnących potrzeb polskich rolników.