Pakiet dla indywidualnych rolników i właścicieli, dzierżawców gospodarstw rolnych. Pozwala łatwo zarządzać pieniędzmi i oszczędzać na atrakcyjnych warunkach.

 

1. 0 zł za prowadzenie rachunku, gdy saldo będzie równe lub wyższe niż 5000 zł (10 zł, gdy średnie miesięczne saldo na rachunku będzie niższe niż 5000 zł)

2.  0 zł za wpłatę gotówki na rachunek przez posiadacza rachunku.

3.  0 zł za wypłatę gotówki kartą Visa Business Electron we wszystkich bankomatach na terenie całego kraju.

4. 0 zł w danym miesiącu za kartę Visa Business Electron, jeżeli Bank rozliczy w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcje bezgotówkowe, dokonane tą kartą, na kwotę co najmniej 500 zł.

   dla posiadaczy usług bankowości elektronicznej BZWBK24:

5. 0 zł za przelewy przez internet na rachunki w Banku Zachodnim WBK i tylko 1 zł za przelew internetowy do innych banków, dostęp do konta w dowolnym czasie przez internet, SMS i telefon.

Nie wymagamy skomplikowanych formalności – wystarczy przedstawić podstawowe dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej:

1. Oświadczenie o podjęciu działalności wg wzoru Banku

2.  Oryginał zaświadczenia o nadaniu/posiadaniu numeru NIP lub PESEL o ile nie jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług

3, Dowód osobisty

4.  Nakaz Płatniczy Podatku Rolnego (zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym z późniejszymi zmianami - Dz.U.1984 nr 52 poz.268) lub

5.  Aktualną decyzję wymierzającą podatek rolny.

Zapraszamy do oddziału w Krośnie,

Bank Zachodni WBK S.A.

ul. Lewakowskiego 23,

38-400 Krosno

Tel: 13 43 734 19, 512 326 468

 

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
Ograniczenie Rozszerzeń Dozwolone rozszerzenia plików: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3
    • Brak komentarzy