W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające przekazanie w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Ich wypłata rozpoczęła się 16 października i potrwa do 30    listopada 2015 r. Do 30.10.2015 r. ARiMR przekazała na konta bankowe 740 tys. rolników 1,25 mld zł w ramach wypłat tych zaliczek. Szacuje  się, że płatności zaliczkowe otrzyma ok. 82% rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie w roku 2015. Z terenu  województwa podkarpackiego zaliczkową formą płatności bezpośrednich objętych zostanie ok. 87 tys. beneficjentów     wnioskujących o płatności bezpośrednie na terenie naszego województwa. Zaliczki przyznawane są z urzędu (nie jest potrzebny   dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju. Rolnikom nie będą wydawane decyzje w sprawie przyznawania płatności  zaliczkowych, informacja o kwocie zaliczki będzie podawana w tytule przelewu zaliczki na poczet płatności bezpośrednich.

 

Zaliczki, w wysokości 50% będą wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc pod uwagę stawki ww. form wsparcia, płatności zaliczkowe w kampanii 2015 r. wyniosą:
− 226.85 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej,
− 85,86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej,
− 211 zł /ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych,
− 459,52 ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin).

Według danych na dzień 4 listopada 2015 r. na terenie województwa podkarpackiego zaliczkowa wypłata płatności bezpośrednich wynosi 60 864 284 zł dla 69 834 beneficjentów.

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
Ograniczenie Rozszerzeń Dozwolone rozszerzenia plików: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3

    Biorą udział w konwersacji