O możliwościach pozyskania funduszy i dotacji na funkcjonowanie gospodarstw rolnych, finansowych aspektach prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, czy wprowadzeniu możliwości sprzedaży bezpośredniej rozmawiali  rolnicy i producenci żywności ekologicznej podczas VIII Podkarpackiej Konferencji Rolnictwa Ekologicznego, która odbyła się  w Trzcianie.

         Była to  także okazja do pierwszych podsumowań kończącego się roku i planowania kolejnych działań. Zapotrzebowanie na produkty o wyższym standardzie ciągle rośnie. Polacy lubią kupować żywność ekologiczną związaną z produktami roślinnymi, również takimi, jak miód, jajka i produkty zwierzęce. Produkty tradycyjne to przede wszystkim wyroby wędliniarskie, sery czy pieczywo. Szansą na ułatwienie takiego zakupu ma być sprzedaż bezpośrednia. Nowe przepisy m. in. umożliwiają sprzedaż z gospodarstwa czy podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszów organizowanych w celu promocji tych produktów - na terytorium całego kraju. Rober Machowski, prezes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego, mówił, że takiej sprzedaży nie ułatwiają przygotowane przepisy.

 

Uczestnicy wysłuchali także  wykładu  Jolanty Dal pt. „Sprzedaż bezpośrednia-oczekiwania, fakty i mity” oraz prezentacja produktów i materiałów edukacyjnych w ramach krajowej akcji „BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA”. Jolanta Dal wspólnie z mężem Waldemarem prowadzą gospodarstwo rolne OHANADAL we wsi Osławica, gmina Komańcza 38-543, województwo podkarpackie. Oboje są rolnikami z wyboru. Ich rodzinne gospodarstwo rolne zajmuje 29 ha i posiada certyfikat gospodarstwa ekologicznego. W pracy pomagają im dzieci. Hodują krowy, kozy, króliki, kury, kaczki, gęsi. Uprawiają przydomowy ogródek i ogród. Robią sery dojrzewające krowie i kozie, zsiadłe mleko, masło, twarogi, soki, konfitury, dżemy, susze owocowe. W konferencji uczestniczyła także grupa rolników z naszej gminy.W artykule wykorzystano informacje  Radio Via.

 

 

 

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
Ograniczenie Rozszerzeń Dozwolone rozszerzenia plików: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3

    Biorą udział w konwersacji