Od 9 października 2015 rok znane są już stawki płatności bezpośrednich , ponieważ  w tym dniu zostały podpisane  przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Rozporządzenia określające ich wysokość  na 2015 rok. Stawki zostały obliczone wg kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w dniu 30 września , wynosi on w Polsce  4,2448 złotych za 1 euro.

 

   Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich  państwach ,w których walutą nie jest euro.

    Zgodnie z zapisami tych rozporządzeń stawki dopłat kształtują się  następująco:

- jednolita płatność obszarowa  - 453,70 zł/ha,

- płatność  za zazielenienie – 304,31 zł/ha,

- płatność dla młodego rolnika – 258,97 zł/ha,

- płatność dodatkowa – 171,73 zł/ha,

- płatność do bydła – 261,37 zł/szt ,

- płatność do krów – 314,28 zł/szt,

- płatność do owiec- 116,56 zł/szt,

- płatność do kóz – 77,80 zł/szt,

- płatność do roślin wysokobiałkowych – 422,00 zł/ha,

- płatność do chmielu – 2 336,53 zł/ha,

- płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 387,12 zł/ha,

- płatność do buraków cukrowych – 2 127 zł/ha ,

- płatność do pomidorów – 4 298,89 zł/ha,

- płatność do owoców miękkich – 919,05 zł/ha,

- płatność do lnu – 414,09 zł/ha

- płatność do konopi  włóknistych – 572,49 zł/ha,

   Termin wejścia w życie rozporządzenia to 16 październik 2015 rok. Od tego dnia do końca listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  wypłacała zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Działania  umożliwiające zaliczkowanie dopłat podjął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w celu złagodzenia skutków  suszy z 2015 roku. Zaliczki  zostały skierowane na konta rolników, którzy nie mieli kontroli na miejscu i wobec których  nie miały zastosowania  zmniejszenia , wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia,o których mowa w art.24, ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 rok o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

   Zaliczki przyznawane były z urzędu/ / nie była wymagana dodatkowa dokumentacja. Również rolnicy nie otrzymywali w sprawie przyznania płatności   zaliczkowych, informacja o zaliczkach  podawana jest w tytule przelewu zaliczki na poczet płatności bezpośrednich.

Zaliczki nie dotyczyły wszystkich płatności. Zaliczkowane w wysokości 50% są  następujące płatności:

-  jednolita płatność obszarowa w wysokości  226,85 zł/ha,

- płatność dodatkowa w wysokości 85,87 zł/ha,

- płatność do roślin wysokobiałkowych w wysokości 211zł/ha,

- płatność do owoców miękkich w wysokości 459,52 zł/ha.

    Pozostała część płatności będzie wypłacana podobnie  jak co roku w terminie do końca czerwca 2016 rok.

Oprac. Na podst. Informacji z Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR zamieszczonych na stronie WWW.arimer.gov.pl oraz informacji ze strony MRiRW.

      Jan Bożętka

      PODR Boguchwała

     GPDR Krempna

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
Ograniczenie Rozszerzeń Dozwolone rozszerzenia plików: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3

    Biorą udział w konwersacji