Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, rozszerza katalog przychodów z innych źródeł od 01 stycznia 2016 r.  poprzez dodanie pkt. 1c do art. 20 ustawy o PIT, o: przychodach ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i  zwierzęcych,  które  pochodzą  z  własnej  uprawy, hodowli  czy  chowu.

 

 

Wyjątkiem są przetworzone produkty roślinne i zwierzęce, jakie uzyskuje się w ramach prowadzonych  działów specjalnych produkcji  rolnej oraz produkty opodatkowane akcyzą.
Do końca 2015 r., bez konieczności rejestrowania działalności można było sprzedawać jedynie nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce (z własnych plonów), np. owoce czy  warzywa.
Teraz oprócz marchewki z własnego ogródka czy gruszek z własnego sadu, można oferować na lokalnym targu wytworzone we własnym zakresie z własnych surowców  takie produkty jak: wędliny, miód,  pieczywo, ser czy konfitury.
Oczywiście oprócz wykorzystania do wytworzenia produktów surowców pochodzących z własnej uprawy  lub hodowli jest kilka dodatkowych warunków do spełnienia, aby obrót ze  sprzedaży takich domowych wyrobów można było uznać za przychody z innych źródeł, a mianowicie:
– sprzedający je nie może być przedsiębiorcą;
– sprzedaż musi być dokonywana bezpośrednio do konsumentów, a więc nie może ona być wykonywana  na rzecz przedsiębiorców, osób  prawnych czy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
– sprzedaż musi następować w miejscu przetworzenia produktów albo w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, tj. na targowiskach (za wyjątkiem wnętrz budynków i ich części);
– w proces przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych nie mogą być zaangażowane osoby na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło czy innych o podobnym charakterze.
– obowiązek posiadania w miejscu sprzedaży jej ewidencji, prowadzonej odrębnie za każdy rok podatkowy, zawierającej co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu i przychód narastająco od początku roku.
Dzienne przychody muszą być zaewidencjonowane w dniu sprzedaży.

Agnieszka Majewska
Kancelaria
Podatkowa Skłodowscy

 Źródło:

https://www.zyciepw.pl/od-1-stycznia-2016-r-mozna-sprzedawac-przetwory-z-wlasnej-uprawy-lub-hodowli-bez-rejestrowania-dzialalnosci

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
Ograniczenie Rozszerzeń Dozwolone rozszerzenia plików: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3
    • Brak komentarzy