Zdolna młodzież

Nierówność szans edukacyjnych wciąż jest w Polsce poważnym problemem. Dzieje się tak między innymi dlatego, że uzdolnione dzieci mieszkające na wsiach mimo chęci i ciężkiej pracy napotykają znacznie więcej barier niż ich rówieśnicy z dużych miast, które utrudniają im dalsze kształcenie i rozwój. Mają o wiele mniej możliwości korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych, na których mogłyby pogłębiać i rozwijać swoją wiedzę. Większość z nich nie stać na sfinansowanie wielu, całkowicie podstawowych potrzeb związanych z edukacją. Bardzo często dzieci wywodzące się ze środowisk wiejskich powielają sposób życia rodziców, uczą się bezradności, pesymizmu, boją się marzyć o lepszej przyszłości. Nie wierzą we własne siły i możliwości i często przekreślają swoje szanse już na starcie. Na sesji Rady Gmina Krempna w dniu 30.10. 2015 roku Dyrektor Zespołu Szkół Pani Urszula Miśkowicz przedstawiając informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 stwierdziła, że największym problemem jest niska wartość nauki w naszym środowisku. Zwróciłem się wówczas z propozycją, aby radni ufundowali stypendium dla najlepszych uczniów naszej szkoły przeznaczając raz w roku jakąś cześć diet na ten cel. Moja propozycja pozostała bez odpowiedzi. No cóż każdy radny może dysponować swoją dietą sam.

 W Piwnicy pod Cieniami w Krośnie 29 lutego 2016r. odbył się etap rejonowy XVII Wojewódzkiego Konkursu dla gimnazjalistów „Sacrum w literaturze i sztuce” organizowany przez Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła. Z naszego gimnazjum w kategorii recytatorskiej wystąpiły dwie uczennice klasy II: Weronika Gąsior i Wiktoria Farbaniec. Obie zaprezentowały wiersze księdza Jana Twardowskiego.

I Powiatowy Konkurs Recytatorski 

Grupa uczniów z  Zespołu Szkół w Krempnej  wzięła udział w projekcie „Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI!”