Grupa uczniów z  Zespołu Szkół w Krempnej  wzięła udział w projekcie „Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI!”

 

Uczniowie postawili sobie za cel przeprowadzenie akcji świadomościowej i edukacyjnej w szkole oraz środowisku lokalnym, na temat praw człowieka a także konsekwencji  ich nieprzestrzegania. W ramach projektu grupa uczestniczyła w warsztatach mających na celu zgłębienie wiedzy dotyczącej dyskryminacji, praw człowieka, a także organizacji zajmujących się obroną tych praw. Szczególną uwagę zwrócono na Amnesty International, międzynarodową organizację pozarządową, która wspiera ten projekt.

 

Następnie młodzież zdecydowała, że podzieli się wcześniej zdobytą wiedzą i umiejętnościami z resztą uczniów i uczennic w szkole. Podczas lekcji wos-u lub zajęć z wychowawcą, przeprowadzone zostały warsztaty antydyskryminacyjne z wykorzystaniem filmów i lekcje dotyczące praw człowieka. Grupie projektowej udało się zainteresować swoją działalnością innych uczniów  i włączyć ich do aktywnego uczestnictwa w realizacji projektu.

Również rodzice odwiedzający szkołę mogli zapoznać się z poruszanymi problemami oglądając gazetki tematyczne na korytarzu szkolnym. Podsumowaniem projektu był happening zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, nawołujący do zachowania postawy tolerancji wobec różnorodności, akceptacji i szacunku dla osób z grup mniejszościowych oraz do przeciwdziałania stereotypom i uprzedzeniom.

 

Skład zespołu projektowego: Szymon Bernacki, Edyta Chowaniec, Wiktoria Farbaniec, Weronika Gąsior, Kamila Jakieła, Alicja Leputa, Anita Leputa, Konrad Orłowski, Aleksandra Rogowska, Filip Wielgosz.

 Źródło: www.jaslo4u.pl

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
Ograniczenie Rozszerzeń Dozwolone rozszerzenia plików: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3

    Biorą udział w konwersacji