Eko kącik

W wyniku przeprowadzonego przez Gminę Krempna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Krempna" wyłoniono wykonawcę usługi na 2017 r. – wybrano ofertę firmy Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło. 

                         Cho­ciaż nasz kraj nie ma takiej tra­dy­cji sero­war­skiej jak Fran­cja, Szwaj­ca­ria czy Holan­dia sery warzono na ziemiach polskich od wieków. Nasi przod­ko­wie też warzyli sery, a dobre gospo­dy­nie miały na to swoje recepty przekazywane z ust do ust przy rodzinnym stole. Do tych tra­dy­cji wra­cają teraz liczni zapa­leńcy, serowarstwo znów staje się popularne, bo sery zrobione w domu są niepowtarzalne.

Tradycyjnie, na wiosnę, gdy w szafach znikają kożuchy i ciepłe kurtki, a przyroda budzi się ze snu, w naszych głowach zaczyna kiełkować myśl o odchudzaniu. Kolorowe czasopisma prześcigają się, proponując rewelacyjne diety, cudowne pastylki, niskokaloryczne artykuły spożywcze itp. A kiedy jeszcze w telewizji zobaczymy najnowszą modę prezentowaną przez super szczupłe modelki, przelewa się czara goryczy i spontanicznie podejmujemy decyzję o radykalnym odchudzaniu. Zanim jednak zdobędziemy się na ten krok, sprawdźmy czy rzeczywiście nasza waga aż tak odbiega od normy?

Nie sposób ustalić kto i kiedy odkrył, że dana roślina leczy ból czy ranę. Pewne jest natomiast, że zastosowania wielu ziół nauczyliśmy się obserwując zwierzęta, które kierując się instynktem wybierały rośliny przywracające im zdrowie. Długo nie interesowało ludzi dlaczego zioła działają. Z czasem, bardziej dociekliwi starali się odkryć tajemnice tych wyjątkowych roślin. Taką znajomość posiadali szamani, kapłani, czarownicy, zakonnicy, uprzywilejowane rody, ale też prości wiejscy ludzie przekazujący swoje umiejętności z pokolenia na pokolenie. Wiedzę tę rozwijano tak, że stała się częścią składową naszej cywilizacji.