Magurskie wyprawy

Każdy ma swoje ulubione miejsce na ziemi. Dla Kasi i Kamila takim miejscem jest Beskid Niski. Jeżeli chcecie poznać jedyne w swoim rodzaju, wyjątkowe, ciekawe, aczkolwiek nieraz zapomniane i pomijane podczas wędrówek po pięknych okolicach Beskidu Niskiego miejsca zajrzyjcie na ich blog - Magurskie Wyprawy. Poznajcie historię zapomnianych, nieistniejących już na mapie łemkowskich wiosek, po których zostały cmentarze i zarośnięte fundamenty domostw. Dowiecie się jak żyli Łemkowie, ludzie, którzy musieli opuścić swoje domy, porzucić dorobek wielu pokoleń i udać się w nieznane. Zajrzycie w miejsca o których zapewne w ogóle nie słyszeliście. Polecamy!
Grab położony jest w  dość rozległej dolinie potoku Ryjak, wpadającego do Wisłoki koło mostu w Rostajnem. Jest to jedna z najstarszych wsi w okolicy. Ma bardzo dobrze udokumentowaną historię. Duże znaczenie miał tu fakt, że Grab leżał przy trakcie handlowym, prowadzącym ze Żmigrodu i Krempnej przez przełęcz Beskid na drugą stronę Karpat. O szlaku tym wspominają dokumenty z połowy XV wieku. Wzmianka o samym Grabiu pochodzi z 1490 roku. W 1497 miał miejsce napad mieszczan ze słowackiego Bardejowa na wioskę Grab w odwet za atak beskidników na kupców.

W poprzednim tygodniu prezentowaliśmy Wam popeegerowską wieś Wyszowatka, dzisiaj także pozostaniemy w tym swoistym klimacie. 
Ożenna - bo o niej dziś chcę opowiedzieć leży w dość rozległej dolinie, gdzie wije się potok o nazwie Ryjak, który jest prawym dopływem Wisłoki. Obecnie znajduje się tam kilka domów, oraz pozostałości dawnego PGR-u. We wsi mieszka teraz około 100 osób, ale nie zawsze tak było...
Nazwa wsi Wyszowatka ( po łemkowsku Wyszewatka ) pochodzi od słowa wisz, oznaczającego zarośla,sitowie, mokra łąkę. Istotne Wyszowatka w znacznej części położona jest na terenie podmokłym. Do 1968 roku obowiązywała pisownia nazwy Wyszowadka
 
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1595 roku. W 1629 roku wioska była własnością Marka Antoniego Stadnickiego. Znajdowały się tu wówczas trzy dworzyszcza wołoskie i dworzyszcze sołtysie. W 1890 roku żyło tu 303 grekokatolików.

Dubne - maleńka, malowniczo położona wioska graniczna leży u stóp góry o tej samej nazwie (Dubne 904 m n.p.m), ale to nie stąd wzięła swoją nazwę. Pochodzi ona od nazwy potoku Dębny.
Dubne lokowane było w 1603 roku na prawie wołoskim przez Michała Leluchowskiego. Wieś ta zasiedlona była, podobnie jak sąsiedni Leluchów w większości przez Łemków, zwanych tutaj "Wengrincami" albo "Uhryńcami" ze względu na naleciałości węgierskie w mowie i stroju.

Wojkowa lezy w dolinie Wojkowskiego Potoku będącego dopływem Muszynki. Wieś leży w odległości 9 km od Tylicza i 7 km od Powroźnika. Połozona jest tuż przy granicy państwa na wysokości 660 m n.p.m. Miejscowość jest malowniczo położona wśród rozległych masywów leśnych Beskidu Sądeckiego.